MB "Deisvėja" Autorizuotas STIHL serviso dileris

Prašome įdėmiai perskaityti šiame dokumente išdėstytas nuostatas ir sąlygas.

Užsakytas prekes internetinėje parduotuvėje deisveja.stihl­parduotuves.lt/ pristatome visoje Lietuvoje:

 • Per 3 darbo dienas (jeigu apmokėjimas atliekamas iki 14:00 valandos);
 • Per 4 darbo dienas (jeigu apmokėjimas atliekamas po 14:00 valandos); jeigu prekės pristatymas viršija 5 darbo dienas, apie tai klientas informuojamas formuojant užsakymą.

Prekės pristatomos darbo dienomis ir šeštadieniais (papildomas pasirinkimas).

Visuose Lietuvos miestuose siuntinį pristatysime 8­-18 val.

Apie numatomą siuntos su užsakytomis prekėmis pristatymo laiką bei siuntos numerį būsite informuoti SMS žinute. Pristatymo dieną Jums paskambins kurjeris ir patikslins pristatymo laiką.

Pristatymo kainos

 • Perkant daugiau kaip už 50,00 EUR pristatymas nemokamas visoje Lietuvoje!
 • Pristatymo mokestis perkant mažiau nei už 50,00 EUR – € 3.00 (užsakymams į Kuršių Neriją imamas papildomas € 26,00 už siuntinį mokestis);

Jei Pirkėjo užsakymo suma (po visų jam priklausančių nuolaidų) yra € 50 ir daugiau, pristatymas yra nemokamas (išskyrus Kuršių Neriją); Atsiskaitymo grynais pinigais siuntos pristatymo metu paslauga yra € 2.00; Papildomas mokestis imamas, kai prekės svoris didesnis nei 31,5 kg ­ € 6,00 kai didesnis nei 75 kg, pristatymas papildomai apmokestinamas ­ € 12,00; Sunkesnių prekių nei 31,5 kg kurjeris neneša iki durų, prekes reikia kurjeriui padėti iškrauti iš automobilio arba užsisakyti užnešimo paslaugą; Užnešimo paslaugos kaina ­ € 15,00. Prekės pristatomos naudojantis kurjerių paslaugomis. Siuntos pristatomos jūsų pasirinktu adresu: į darbovietę, į namus ar kitur. Pasirinkę šį pristatymo būdą, turite nurodyti šiuos duomenis: Tikslų pristatymo adresą; Mobiliojo telefono numerį; Kitas aplinkybes, kurios svarbios pristatymo įvykdymui (pvz.: koduotos durys, apsauga ir pan.). Prekių priėmimas Priimdami užsisakytas prekes, patikrinkite siuntos būklę bei pasirašykite siuntos perdavimo ­priėmimo dokumentą. Jei priimdami siuntą pastebite pakuotės pažeidimą arba komplektacijos neatitikimą, nedelsiant praneškite apie tai siuntą pristačiusiam kurjeriui, padarykite nuotrauką (atsiųskite ją el. paštu: vminskas@gmail.com ir paprašykite surašyti pakuotės pažeidimų aktą. Priėmus užsakytą prekę ir pasirašius siuntos dokumente be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta laiku ir tvarkingai. Jums neatlikus šių veiksmų, mes neprisiimame atsakomybės dėl: prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas; prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu. Pirkinius gali atsiimti užsakymą apmokėjęs asmuo arba kitas asmuo, nurodytas užsakymo blanke. Būtinai išsaugokite sąskaitą faktūrą, kurią Jums atveš kurjeris. Ji bus reikalinga garantiniam aptarnavimui Siuntos pristatomos naudojantis VENIPAK siuntų tarnyba.

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos

1.1 Šios Taisyklės (toliau ­ Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir internetinėje parduotuvėje deisveja.stihl-parduotuves.lt (toliau – Parduotuvė) prekes parduodančios MB „Deisvėja“ (toliau – Pardavėjas) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu ­ pardavimu Parduotuvėje susijusias nuostatas.

1.2 Išsami informacija apie prekių Pardavėją pateikiama internetinės Parduotuvės skiltyse "Apie mus" ir „Rekvizitai“.

1.3 Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi internetine Parduotuve: susipažįsta su Parduotuvėje siūlomų prekių asortimentu, vykdo prekių užsakymą, rezervuojasi prekę, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, vykdo užsakytų prekių apmokėjimą, priima prekes, skaito bei komentuoja Parduotuvėje esančią informaciją ir/ar atlieka bet kokius kitus veiksmus, susijusius su naudojimusi internetine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais.

1.4 Prieš pradėdamas naudotis elektronine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Įsigydamas prekes internetinėje Parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.5 STIHL ir VIKING gaminiai negali būti parduodami perpardavėjams, kurie nėra įgalioti STIHL pardavėjai ar subpardavėjai.

1.6 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos neigiamos pasekmės kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su internetinės Parduotuvės taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

1.7 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo parduotuvėje momento. Jei paskelbus pakeistas Taisykles Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuve, tai reiškia, kad Pirkėjas besąlygiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

1.8 Internetinės parduotuvės prekyba galima visose EEE šalyse ir(arba) Šveicarijoje.

Asmens duomenų apsauga

2.1 Pirkėjui užsakant prekes internetinėje Parduotuvėje, tinkamam užsakymo įvykdymui reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti užsakyme nurodyti duomenys.

2.2 Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių Taisyklių 2.4. punkte nurodytais tikslais, prekių pirkimo – pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.

2.3 Pirkėjas pilnai atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą bei prisiima pilną atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias ar galinčias atsirasti Pirkėjui ir/arba tretiesiems asmenims (siuntų pristatymo bendrovei) dėl pateiktų duomenų neteisingumo.

2.4 Pirkėjo asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais: sudaryti Sutartį, apdoroti prekių užsakymus ar rezervacijas, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina tinkamam Pirkėjo užsakymo įvykdymui. Visais kitais atvejais galioja LR teisės aktuose nustatyta tvarka.

2.6 Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu butų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

Prekių rezervavimas

3.1 Pirkėjas gali rezervuoti pasirinktas prekes. Jei Pardavėjas savo parduotuvėje turi Pirkėjo pasirinktas prekes, jos rezervuojamos 7 darbo dienoms.

3.2 Praėjus 7 darbo dienoms prekės rezervacija yra nutraukiama.

3.3 Pirkėjui neatsiėmus prekės per 7 darbo dienas ­ nėra taikomos suteikiamos rezervacijos privilegijos.

Pirkimo ­ pardavimo sutarties sudarymas

4.1 Prekių pirkimo – pardavimo sutartys (toliau – Sutartys) internetinėje Parduotuvėje sudaromos elektronine forma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir 2001­08­17 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

4.2 Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje, suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis ir Privatumo politika, paspaudžia mygtuką „Pateikti“. Tokiais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms ar daliai taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

4.3 Kiekviena elektroniniu būdu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra saugoma internetinės Parduotuvės duomenų bazėje.

4.4 Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Teisė atšaukti sutartį

5.1 Pirkėjas turi teisę, nurodydamas priežastį, atsisakyti elektroninėje Parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo Sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos. Raštiškas Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą turi būti pateiktas registruotu laišku arba elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu: deisveja@gmail.com ir informuoti Pardavėją kontaktuose nurodytu telefonu.

5.2 Pirkėjas gali pasinaudoti šių Taisyklių 5.1. punkte nurodyta savo teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo Sutarties tik tuo atveju, jei grąžinama prekė atitinka šiuos reikalavimus:

5.2.1) grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

5.2.2) prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;

5.2.3) prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės bei apsauginės plėvelės ir kt.);

5.2.4) grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta.

5.3 Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti (kurjeriu, paštu ar įteikiant asmeniškai) Pardavėjui, adresu Radvilų g. 14, Kėdainiai esančioje parduotuvėje (iš kurios buvo atsiimta, atsiųsta prekė) .

5.4 Kartu su grąžinama preke Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui užpildytą prašymo formą (formą galite rasti čia) dėl prekės grąžinimo/keitimo (jame nurodydamas grąžinamą prekę ir savo banko sąskaitą, į kurią turi būti pervesti pinigai už grąžinamą prekę) bei pirkimą internetinėje Parduotuvėje įrodantį dokumentą (PVM sąskaitą ­ faktūrą).

5.5 Pardavėjas, gavęs šių Taisyklių 5.1. punkte nurodytą raštišką Pirkėjo pranešimą apie prekių pirkimo – pardavimo Sutarties atsisakymą, per 10 (dešimt) darbo dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus (prekių pristatymo mokestis negrąžinamas), su sąlyga, kad grąžinamos prekės atitiko šių Taisyklių 5.2. punkte nurodytus reikalavimus.

5.6 Praėjus daugiau kaip 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, kokybiškų prekių grąžinimui (keitimui) taikomos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001­06­29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos “Daiktų grąžinimo ir keitimo Taisyklės“ bei šių Taisyklių 5.2. – 5.5 punktuose įtvirtintos nuostatos.

5.7 Pirkėjo teises, kai jam parduodamos netinkamos kokybės prekės, nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001­06­29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos “Daiktų grąžinimo ir keitimo Taisyklės“, papildomai atsižvelgiant į šių Taisyklių 5.3. – 5.5. punktuose įtvirtintas nuostatas.

Prekės keitimas

6.1 Internetu pirkta prekė gali būti keičiama į kitą (tos pačios sumos prekę) arba į brangesnę (su Pirkėjo priemoka).

6.2 Prekės keitimo atveju Pirkėjas privalo laikytis 5 Taisyklėje pateiktų sutarties nutraukimo sąlygų ir sudaryti naują Sutartį su Pardavėju.

6.3 Pardavėjas turi teisę vienašališkai atsisakyti kokybiškos prekės keitimo, jei turi įtarimų, kad buvo pažeistas 5.2 punktas arba numano, kad norimas keitimas yra nesąžiningas.

Kainos ir pristatymo išlaidos

7.1 Kiekvienos parduodamos prekės kaina yra pateikta eurais ir nurodyta internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės bei suformuotame Pirkėjo užsakyme. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.

7.2 Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

7.3 Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis.

7.4 Jei gaminio aprašyme nenurodyta kitaip, prekės, kurias Pardavėjas siūlo pristatyti, dažniausiai yra pristatomos apytiksliai per 3­4 darbo dienas. Jei siūlomas prekių pristatymas į namus, Pirkėjas gauna pranešimą, kai prekės yra paruoštos pristatymui. Jei vykdant užsakymą, reikiamų prekių nėra, apie tai Pirkėjas bus informuotas el. laišku.

7.5 Prekes Pirkėjo sąskaita pristato Pardavėjas arba Pardavėjo pavedimu kurjerio paslaugas teikianti įmonė (toliau – Kurjeris). Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekės pristatomos adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos metu ar prekių užsakymo formoje.

7.6 Už prekių pristatymą taikomas žemiau nurodytas Prekių pristatymo mokestis:

7.6.1 7.6.2 7.6.3 (Informacija bus patikslinta)

7.7 Įprastai prekės pristatomos Pirkėjui per 3 darbo dienas (jei mokėjimas yra gaunamas iki 14:00 val). Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka dėl nenumatytų aplinkybių prekių pristatymas gali vėluoti, tačiau, bet kuriuo atveju, prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant susisieks su Pirkėju ir suderins prekių pateikimo terminą. Prekių pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir jų pristatymo paslaugas.

7.8 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.9 Prekės pristatomos darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio iš anksto su Pirkėju suderintu laiku.

7.10 Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, prekės perduodamos Pirkėjui arba kitam asmeniui, Pirkėjo nurodytam užsakymo blanke tik pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Atsiskaitymas už prekes

8.1 Mokėjimas vykdomas „PayPal“ sistemoje. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes tiesiogiai per savo PayPal sąskaitą.

8.2 Atsiskaitymui už prekes ir jų pristatymą naudojantis banko paslaugomis, Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir (ar) kiti mokesčiai už atliekamas operacijas.

8.3 Pardavėjas Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

8.4 Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo/ įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

Užsakymo procesas

9.1 Išsirinkite norimą užsisakyti prekę ir spauskite "Dėti į krepšelį“, taip Jūsų pasirinkta prekė atsidurs Jūsų “Prekių krepšelyje”.

9.2 Paspaudus "Dėti į krepšelį'' Jus automatiškai perkels į "Prekių krepšelį". Patikrinkite ar teisingai pasirinkta norima prekė. Netikusią prekę galite išimti iš "Prekių krepšelio" paspaudę ant šiukšlių dėžę primenančios ikonos, kuri yra šalia prekės kiekio, dešinėje pusėje.

9.3 Galite grįžti ir naršyti toliau, bei pasirinkti kitas norimas prekes ir pereiti prie prekių užsakymo paspaudę krepšelio simbolį puslapio viršutiniame dešiniajame kampe.

9.4 "Prekių krepšelyje" pasirinkite ar prekę norite Rezervuoti ar Pirkti. Jei prekę norite Pirkti, pasirinkite gavimo būdą:

a) Atsiėmimas (susimokėti už prekę ir fiziškai atvykti į pasirinktą parduotuvę atsiimti prekės, sau patogiu laiku);

b) Siuntimas (susimokėti už prekę ir prekė bus pristatoma registracijos formoje, Jūsų pateiktu adresu). Atlikus pasirinkimus spauskite "Pirkimas".

c) Asmeninis pristatymas (susimokėjus už prekę, prekė yra pristatoma nurodytu adresu. Asmuo, pristatęs prekę ­ žodžiu pateikia instrukcijas kaip ja naudotis). Atlikus pasirinkimus spauskite ,,Pirkimas".

9.4.1.1 Pasirinkus Rezervuoti prekę, įveskite "Kontaktinė informacija" ir "Atsiėmimo detalės" skiltyse reikalaujamus duomenis bei pasirinkite parduotuvę į kurią atvyksite. Spauskite "Tęsti".

9.4.1.2 Atidžiai perskaitykite ir susipažinkite su "Taisyklėmis ir sąlygomis" bei su "Privatumo politika".

9.4.1.3 Jeigu su dalimi arba visomis "Taisyklėmis ir sąlygomis'' nesutinkate, arba nesate patenkinti "Privatumo politika" ­ nutraukite užsakymo procesą ir kreipkitės elektroniniu paštu arba telefonu puslapyje "Susisiekti su mumis" skiltyje pateiktais kontaktais.

9.4.1.4 Jeigu sutinkate su visomis "Taisyklėmis ir sąlygomis" ir "Privatumo politika" pažymėkite atitinkamą langelį.

9.4.1.5 Dar kartą peržvelkite savo sudarytą rezervavimo užsakymą. Įsitikinkite, kad nėra klaidų. Spauskite "Pateikti"

9.4.1.6 Nuo pateikimo, Jūsų prekė bus rezervuota 7 darbo dienas.

9.4.2.1 Pasirinkus "Pirkimas" ir "Atsiėmimas", įveskite "Kontaktinė informacija" ir "Atsiėmimo detalės" skiltyse reikalaujamus duomenis.
9.4.2.2 Atidžiai perskaitykite ir susipažinkite su "Taisyklėmis ir sąlygomis" bei su "Privatumo politika". Remkitės 9.4.1.3 ir 9.4.1.4 nustatytais punktais.

9.4.2.3 Dar kartą peržvelkite savo sudarytą prekių atsiėmimo užsakymą. Įsitikinkite, kad nėra klaidų. Spauskite "Pateikti".

9.4.2.4 Atlikite reikiamus veiksmus savo Paypal paskyroje ir užsakymas bus patvirtintas. Į nurodytą elektroninį paštą gausite sąskaitą faktūrą.

9.4.2.5 Atvykite į parduotuvę, adresas Radvilų g. 14, Kėdainiai, darbo valandomis: Pirmadienis ­ penktadienis 08:00 ­ 17:00, Šeštadienis 08:00 ­ 13:00.

9.4.2.6 Pateikite įsigijimo dokumentą, kurį gausite elektroniniu paštu ir asmens dokumentą. Ir atsiimkite prekę.

9.4.3.1 Pasirinkus "Pirkimas" ir "Siuntimas", įveskite "Kontaktinė informacija" ir "Siuntimo adresas" skiltyse reikalaujamus duomenis. Spauskite "Tęsti".

9.4.3.2 Atidžiai perskaitykite ir susipažinkite su "Taisyklėmis ir sąlygomis" bei su "Privatumo politika". Remkitės 9.4.1.3 ir 9.4.1.4 nustatytais punktais.

9.4.3.3 Dar kartą peržvelkite savo sudarytą prekių pristatymo užsakymą. Įsitikinkite, kad nėra klaidų. Spauskite "Pateikti".

9.4.3.4 Atlikite reikiamus veiksmus savo PayPal paskyroje ir užsakymas bus patvirtintas. Į nurodytą elektroninį paštą gausite sąskaitą faktūrą.

9.4.3.5 Kurjeris su Jumis susisieks 3 darbo dienų laikotarpyje (jeigu apmokėjimas gaunamas iki 14:00 valandos) ir suderinus tinkamą laiką pristatys prekę Jūsų nurodytu adresu.

9.4.3.6 Prekės pristatomos adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos metu ar prekių užsakymo formoje.

9.4.4.1 Pasirinkę Asmeninį pristatymą, atlikite visus 9.4.2.1 veiksmus ir susisiekę su parduotuve, kurioje rezervavote prekę, pateikite asmeninio pristatymo prašymą.

9.4.4.2 Asmeninis pristatymas yra taikomas perkant:

9.4.4.2.1 Prekių ne mažiau kaip už 50 € Kėdainiuose.

9.4.4.2.2 Iš anksto suderinus pristatymo sąlygas

9.4.4.2.3 Iš anksto suderinus pristatymo vietą ir laiką

9.4.4.3 Prieš Pirkėjui atsiskaitant už prekę, Pardavėjas turi teisę ­ atsisakyti asmeniškai pristatyti prekę. Tokiu atveju Pardavėjas ir Pirkėjas derybų keliu sutaria alternatyvų prekės pristatymo būdą, laiką ir priemones.

9.4.4.4 Pardavėjas Asmeninio pristatymo atveju įsipareigoja kokybiškai pateikti prekės naudojimo instrukciją.

9.4.4.5 Jeigu Asmeninio pristatymo metu Pirkėjo ar įgalioto atsiimti asmens rasti pagal nurodytą (registracijos formoje) adresą nepavyksta ­ prekė yra grąžinama į parduotuvę. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju ir prekę atsiimti iš parduotuvės.

9.5 Pirkėjas, priimdamas užsisakytas prekes, privalo patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo ­priėmimo dokumentą. Jei Pirkėjas, priimdamas siuntą, pastebi pakuotės pažeidimą, apie tai nedelsiant privalo pranešti siuntą pristačiusiam kurjeriui, padaryti nuotrauką (atsiųsti ją el. paštu: deisveja@gmail.com) ir paprašyti surašyti pakuotės pažeidimų aktą. Priėmus užsakytą prekę ir pasirašius siuntos dokumente be pastabų,laikoma, kad siunta pristatyta laiku ir tvarkingai. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas ir juos buvo galima pastebėti išorinės prekių apžiūros metu. Prekių perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais.

9.6 Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) be pastabų pasirašius siuntos pristatymo patvirtinimą (PVM sąskaitą ­faktūrą, krovinio važtaraštį ar kitą analogišką dokumentą), laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių asortimentas, kiekis ir kokybė atitinka pirkimo – pardavimo Sutarties sąlygas.

Garantija ir įstatymuose numatytos teisės dėl gaminių su defektais

10.1 Visoms užsakytoms prekėms taikomos įstatymuose numatytos teisės dėl gaminių su defektais. Be to, visiems STIHL ir VIKING prekių ženklų gaminiams taikomos STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG garantijos sąlygos.

Pagal galiojančius įstatymus, mes privalome informuoti vartotojus apie Europos ginčų sprendimo internetu platformą, kuri gali būti naudojama siekiant išspręsti ginčus be būtinybės pareikšti skundą teisme. Platformą steigia Europos Komisija. Europos ginčų sprendimo internetu platformą galite rasti čia:https://ec.europa.eu/consumers/odr/

PVM id numeris
LT616360917
Jurisdikcija
"SWEDBANK" AB A.s. LT357300010157887005
 • MB "Deisvėja"
 • Radvilų g. 14,LT-57258 Kėdainiai
 • Mobilus telefonas 8616 31997
 • Įmonės kodas 161636099
 • PVM mokėtojo kodas LT616360917
 • Luminor Bank AB
 • Banko kodas 40100
 • A/S LT804010051003578547

Darbo laikas

 • Pirmadienis-penktadienis: 08:00-17:00
 • Šeštadienis: 08:00-13:00

Pardavėjas

Sutarties sudarymas

Teisė atšaukti sutartį

Sutarties atšaukimo forma

Kainos ir pristatymo išlaidos

Prekių pristatymas ir atsiėmimas

Mokėjimas

Užsakymo procesas

Garantija ir įstatymuose numatytos teisės dėl gaminių su defektais

Pardavėjas

Pirkimo sutartis sudaroma su MB "Deisvėja", adresas Radvilų g., Kėdainiai. Jei turite klausimų ar, pastebėjimų, prašome susisiekti su mumis el. paštu vminskas@gmail.com arba tel. 8616 31997.

" Sutarties sudarymas

Spustelėję mygtuką „Pirkti dabar“, pateiksite įpareigojantį užsakymo formoje nurodytų prekių užsakymą. Pateikę užsakymą, gausite tai patvirtinantį el. laišką. Sutartis laikoma sudaryta, gavus šį užsakymo patvirtinimą.

Sutartis gali būti sudaryta šiomis kalbomis: Lietuva

Sutarties atšaukimo teisė

Klientai turi šias sutarties atšaukimo teises:

Atšaukimo teisė Turite teisę atšaukti šią sutartį be priežasties per keturiolika dienų. Atšaukimo laikas yra keturiolika dienų nuo tos dienos, kai jūs arba trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, jūsų vardu priėmė paskutines prekes. Norėdami pasinaudoti teise atšaukti sutartį, turite informuoti mus Radvilų g. 14, Kėdainiai; el.paštu vminskas@gmail.com; 861631997 apie šį savo spendimą pareiškimu (pvz., laišku, telefonu arba el. paštu). Galite pasinaudoti pridėta sutarties atšaukimo forma, tačiau ji nėra privaloma.
Laikydamiesi sutarties atšaukimo termino, prašome įspėti, kad pageidaujate pasinaudoti savo sutarties atšaukimo teise prieš baigiantis sutarties atšaukimo terminui.

Sutarties atšaukimo pasekmės

Jei atšaukiate šią sutartį, mes privalome grąžinti jums visus iš jūsų gautus mokesčius, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, kurias patyrėme jums pasirinkus kitą, o ne pigiausią mūsų siūlomą standartinį pristatymo būdą), nedelsdami ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai gavome jūsų įspėjimą apie šios sutarties nutraukimą. Grąžinamąją išmoką sumokėsime tuo pačiu mokėjimo būdu, kuriuo naudojotės atlikdami pradinį sandorį, jei nebuvo susitarta kitaip; mes neapmokestinsime šio grąžinimo. Galime atsisakyti grąžinti mokesčius, kol negavome prekių arba kol nepateiksite patvirtinimo, jog prekės buvo grąžintos, priklausomai nuo to, kas yra anksčiau.

Turite grąžinti arba perduoti mums prekes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai pranešėte mums, jog atšaukiate šią sutartį. Įspėjamasis laikotarpis nepažeidžiamas, jei prekės išsiunčiamos prieš keturiolikos dienų laikotarpio pabaigą. Tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas turite padengti jūs.

Nuostoliai dėl prekių gali būti atlyginti tik, jei toks nuostolis yra susijęs su prekių kokybės, savybių ar funkcijų bandymu, jei tai yra būtina.

INFORMACIJOS APIE TEISĘ ATŠAUKTI SUTARTĮ PABAIGA

Sutarties atšaukimo forma

(Jei pageidaujate atšaukti sutartį, prašome užpildyti šią formą ir grąžinti ją mums.)

 • Kam: [nurodomas įmonės pavadinimas, adresas ir, jei yra, fakso numeris bei el. paštas]:

 • Aš/mes () atšaukiu (-iame) mano/mūsų sudarytą sutartį () dėl šių prekių įsigijimo ()/ šių paslaugų teikimo ():

 • Užsakyta()/gauta()

 • Kliento (-ų) vardas ir pavardė

 • Kliento (-ų) adresas

 • Kliento (-ų) parašas (tik pareiškimams popierine forma)

 • Data


(*) Prašome pašalinti nereikalingą informaciją

Sutarties atšaukimo forma

Norėdami atsisiųsti formą, spustelėkite čia

Kainos ir pristatymo išlaidos

Į gaminių puslapiuose nurodytų prekių kainą visada yra įtrauktas toje šalyje taikomas pridėtinės vertės mokestis bei kitos kainos sudedamosios dalys. Pristatymui taikomi siuntimo mokesčiai. Siuntimo mokesčiai paskelbti. Kiti mokesčiai, kurie nėra taikomi ar apmokestinami, nėra įtraukiami. Prekių pristatymas ir atsiėmimas Jei gaminio aprašyme nenurodyta kitaip, prekės, kurias siūlome pristatyti, yra dažniausiai pristatomos per apytiksliai 5 darbo dienas.
Jei siūlomas prekių atvežimas, gausite pranešimą, kai prekės bus paruoštos atvežimui. Jei vykdant jūsų užsakymą, reikiamų prekių nėra, apie tai jūs būsite informuoti el. laišku.

Mokėjimas

Mokėjimus galima atlikti „Paypal“ sistemoje.

Užsakymo procesas

Pasirinkę norimą prekę, galite įdėti ją į pirkinių krepšelį ir neįsipareigodami spustelėti mygtuką [Pirkti]. Pirkinių krepšelį galite peržiūrėti bet kuriuo metu, neįsipareigodami spustelėdami mygtuką [Pirkinių krepšelis]. Prekes galima pašalinti iš pirkinių krepšelio, spustelėjus mygtuką [Šalinti].

Norėdami įsigyti prekes, esančias jūsų pirkinių krepšelyje spustelėkite mygtuką [Pirkimas]. Tada įveskite savo informaciją. Informaciją, pažymėtą žvaigždute, yra privaloma įvesti. Prisiregistruoti nebūtina. Jūsų perduodama informacija yra šifruojama. Įvedę informaciją, galite ją peržiūrėti. Užsakymo procesas bus baigtas, spustelėjus mygtuką „Pirkti dabar“. Procesas gali būti nutrauktas bet kuriuo metu, uždarius naršyklės langą. Atskiruose puslapiuose pateikiama išsamesnė informacija, pvz. kaip koreguoti informaciją. Jūsų užsakymo informacija saugoma aplanke, kuri įtraukiama į užsakymo patvirtinimą kartu su mūsų standartinėmis sąlygomis (AGB), kurios siunčiamos jums el. paštu. Standartines sąlygas galima rasti, spustelėjus: . Jas galima peržiūrėti, atsisiųsti ir išsaugoti. Saugumo tikslais, užpildžius užsakymą, jūsų užsakymo informacijos internete nebelieka.

Garantija ir įstatymuose numatytos teisės dėl gaminių su defektais

Visoms užsakytoms prekėms taikomos įstatymuose numatytos teisės dėl gaminių su defektais. Be to, visiems STIHL ir VIKING prekių ženklų gaminiams taikomos STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG garantijos sąlygos.

SOP privatumo politika

Dėkojame, kad apsilankėte mūsų svetainėje. Mes saugome jūsų privatumą. Toliau pateiksime išsamią informaciją, kaip tvarkomi jūsų duomenys.

Asmens informacijos rinkimas, tvarkymas ir naudojimas

Visi asmens duomenys, renkami mūsų interneto paslaugų kontekste, yra visada saugomi konfidencialiai pagal atitinkamai taikomas privatumo nuostatas ir renkami, tvarkomi bei naudojami tik sutartyje nurodytais tikslais, siekiant apsaugoti mūsų teisėtus verslo interesus, susijusius su klientų konsultavimu ir aptarnavimu bei tinkamu gaminių planavimu. Remiantis jūsų sutikimu, užsakymo proceso metu pateikta informacija bus naudojama tik jūsų užsakymo pildymui ir vykdymui. Įvykdžius užsakymą ir apmokėjus visą prekės kainą, išskyrus atvejus, kai sutinkate, kad jūsų informacija būtų naudojama, jūsų informacija bus užblokuota, kad jos nebūtų galima naudoti vėliau, ir pašalinta pasibaigus saugojimo laikotarpiui, nustatytam vadovaujantis mokesčių ir komercijos nuostatomis.

Slapukų naudojimas

Kad mūsų svetainė būtų patrauklesnė ir būtų galima naudotis tam tikromis funkcijomis, mes naudojame slapukus. Tai - maži tekstiniai failai, kurie yra saugomi jūsų prietaise. Kai kurie mūsų naudojami slapukai yra pašalinami naršymo sesijos pabaigoje, t.y. uždarius naršyklę (vadinamieji sesijos slapukai). Kiti slapukai yra išsaugomi jūsų prietaise ir leidžia mums ar mūsų partneriams atpažinti jūsų naršyklę kitą kartą (vadinamieji nuolatiniai slapukai). Galite nustatyti naršyklę, kad būtumėte informuojami apie slapukų atsiradimą, ir kad kiekvieną kartą nuspręstumėte, ar priimate nuolatinius slapukus, tik tam tikrais atvejais ar nepriimate jų iš viso. Nepriimti slapukai gali apriboti mūsų svetainės funkcionalumą.

Vartotojų teisės

Bet kuriuo metu galima atšaukti sutikimą naudoti jūsų asmeninę informaciją. Tokioje situacijoje mes atliksime visus veiksmus, reikalingus užtikrinti, kad jūsų prašymas būtų vykdomas, o informacija pašalinta. Pateikę prašymą, turite teisę nemokamai gauti informaciją apie saugomus asmens duomenis. Remiantis įstatymų reikalavimais, jūs taip pat turite teisę taisyti, blokuoti ir pašalinti savo asmens duomenis.

Privatumo politikos pasikeitimai

Vienašališkai keičiamos ir pildomos. Tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Sistemoje Atsižvelgiant į nuolatinį interneto gerinimą, mūsų privatumo politika yra reguliariai koreguojama. Pakeitimai skelbiami šiame puslapyje atitinkamu metu, todėl raginame reguliariai apsilankyti šiame puslapyje ir susipažinti su naujausia privatumo politikos informacija.

Interneto analizė su „Google Analytics“

Ši svetainė naudoja „Google Analytics“, Google Inc. („Google“) siūlomą žiniatinklio analizės paslaugą. „Google Analytics“ naudoja slapukus, t.y. jūsų kompiuteryje saugomus tekstinius failus, analizuojančius svetainės naudojimą. Slapukų generuojama informacija apie svetainės naudojimą yra dažniausiai perduodama į „Google“ serverį Jungtinėse Valstijose ir ten saugoma.

Tačiau, jei šioje svetainėje yra įjungtas IP anonimizavimas, Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose valstybėse, kurios yra sutarties šalys, taip pat Europos ekonominėje erdvėje esančiose šalyse „Google“ pirmiausia sutrumpins jūsų IP adresą. Tik išimtiniais atvejais visas IP adresas yra perduodamas į „Google“ serverį Jungtinėse Valstijose ir ten sutrumpinamas. Šioje svetainėje yra įjungtas IP anonimizavimas. Šios svetainės savininko vardu, „Google“ naudoja informaciją, kad įvertintų jūsų svetainės naudojimą, rengia ataskaitas apie svetainės veiklą ir teikia svetainės operatoriui kitas paslaugas, susijusias su svetainės ir interneto naudojimu.

IP adresas, siunčiamas iš jūsų naršyklės „Google Analytics“ kontekste, nebus sujungtas su kitais „Google“ duomenimis. Galite neleisti išsaugoti slapukų, pakeisdami atitinkamus naršyklės nustatymus, tačiau atkreipiame jūsų dėmesį, kad tokiu atveju jūs negalėsite naudotis visomis šioje svetainėje siūlomomis funkcijomis.

Be to, galite neleisti slapukams generuoti jūsų duomenų, susijusių su svetainės naudojimu (įskaitant IP adresą), kad „Google“ jų nerinktų ir nenaudotų, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, spustelėję šią nuorodą: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Svetainės analizės duomenų perdavimas

„Google Analytics“ svetainės analizės paslaugos surinktus duomenis taip pat naudoja „Andreas Stihl AG und Co. KG“, kad optimizuotų ir pagerintų šią svetainę.

Norėdami neleisti slapukams generuoti jūsų duomenų, susijusių su svetainės naudojimu ir tvarkomų „Andreas Stihl AG und Co. KG“, atsisiųskite ir įdiekite naršyklės papildinį, spustelėję šią nuorodą: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Tai taip pat automatiškai nutrauks svetainės operatoriaus vykdomą „Google Analytics“ svetainės analizę.

Socialinė žiniasklaida ir socialinių tinklų puslapių įskiepiai Mūsų socialinių tinklų puslapiai („Facebook“, „LinkedIn“, „YouToube“, „Google+“) taip pat siūlo visą asmeninę pagalbą. Pateikus klausimą vienoje iš mūsų socialinių tinklų svetainių, mes perduodame jį atitinkamam skyriui. Ši informacija yra naudojama tik, kad atsakytume į jūsų klausimą ir niekada nėra siunčiama trečiosioms šalims.

Norėdami susisiekti su mumis per socialinius tinklus, turite užsiregistruoti atitinkamoje paskyroje. Šiuo tikslu, įmonės, teikiančios atitinkamas paslaugas, taip pat gali rinkti, kaupti ir naudoti asmeninę informaciją. Mes nekontroliuojame šios informacijos tipo, apimties ar apdorojimo.

Mūsų tinklapyje naudojami socialinių tinklų įskiepiai:

„Facebook“ mygtukas „Dalintis“.

„Google Plus“ mygtukas „+1“.

„Twitter“ mygtukas.

Šie tinklai priklauso šioms JAV kompanijoms:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV) Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV) Twitter. Inc., (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, JAV)

Prisijungus prie svetainės puslapio, kuriame yra vienas iš šių įskiepių, jūsų naršyklė sukurs tiesioginį ryšį su atitinkamos įmonės serveriais. Įskiepiai perduoda turinį tiesiai į jūsų naršyklę ir sujungia ją su svetaine. Dėl šios priežasties, mes negalime įtakoti atitinkamos įmonės surinktų duomenų šių įskiepių pagalba. Žemiau pateikiame informaciją pagal mūsų turimas žinias:

integravus įskiepius, atitinkamos įmonės gauna informaciją, kurią naudoja atitinkamas mūsų svetainės puslapis. Jei tuo metu esate prisijungę prie vienos iš minėtų įmonių, jūsų apsilankymas gali būti susiejamas su paskyra, kurią turite šioje įmonėje. Naudojant įskiepius, informacija perduodama atitinkamai įmonei per jūsų naršyklę ir yra saugoma ten. Jei jūs neturite paskyros vienoje iš minėtų įmonių, išlieka tikimybė, kad jos nustatys ir įrašys jūsų IP adresą.

Negalima atmesti tikimybės, kad visi mūsų svetainės lankytojai registruojami aukščiau nurodytų įmonių pagal IP adresą ir URL, net jei jie nespustelėjo įskiepių ir neturi paskyros tose įmonėse. Taigi jūsų apsilankymą mūsų svetainėje gali stebėti šios įmonės.

Informaciją, susijusią su šių duomenų rinkimo tikslu ir taikymu, tolesniu tvarkymu ir naudojimu šiose įmonėse bei jūsų teises ir nustatymų galimybes, susijusias su jūsų privatumo apsauga, galima rasti šiose privatumo politikose:

„Facebook“: http://www.facebook.com/policy.php. „Google“: http://www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html „Twitter“: https://twitter.com/privacy

Jei esate prisiregistravę vienoje iš aukščiau nurodytų įmonių svetainių ir nepageidaujate, kad ši įmonė naudotųsi mūsų svetaine ir rinktų duomenis apie jus bei susietų juos su jūsų naryste jose, turite išsiregistruoti iš savo paskyros jų svetainėje ir tik tada pradėti naudotis mūsų svetaine.

Asmens duomenų perdavimas

Jei tai reikalinga prekių pristatymui, jūsų asmens duomenys perduodami samdomai pervežimo įmonei. Atliekant mokėjimo operacijas, jūsų mokėjimo duomenys siunčiami partnerių įmonei ir (arba) finansinei institucijai, samdomai atlikti mokėjimus.
Mokėjimus atlieka paslaugų tiekėjas „PayPal“ (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg). Informaciją, susijusią su „Paypal“ privatumo apsauga ir „Paypal“ (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A privatumo politika, galima peržiūrėti „Paypal“ svetainėje www.paypal.de. Atliekant mokėjimo operacijas, „Paypal“ perduodami šie duomenys: perkamos prekės ir prekių kaina iš viso.

Duomenų sauga

Atliekant užsakymą, jūsų asmeninė internetu perduodama informacija yra šifruojama. Mes saugome savo svetainę ir kitas sistemas bendrai priimtomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis, kad jūsų duomenys nebūtų prarasti, sunaikinti, kad trečiosios šalys neturėtų prieigos prie jų ir kad jų nekeistų bei neplatintų, tačiau mes negalime garantuoti visiškos apsaugos. Prieiga prie jūsų duomenų galima tik įvedus jūsų asmeninį slaptažodį. Visada saugokite savo informaciją ir baigę bendrauti su mumis uždarykite naršyklę, ypač, jei kompiuteriu naudojasi keli asmenys.

Kontaktai

Jei turite klausimų dėl duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo arba jei jums reikia informacijos ar norite pataisyti, užblokuoti ar pašalinti duomenis ir panaikinti anksčiau duotą sutikimą, prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mūsų kontaktus rasite puslapyje „Kontaktai“.

Slapukų naudojimas

Kad mūsų svetainėje būtų malonu lankytis ir būtų galima naudoti tam tikras funkcijas (pvz., pirkimo užsakymus), kai kuriuose mūsų tinklalapiuose mes įdėjome vadinamuosius slapukus. Kai iškviečiate mūsų svetainę, jūs informacinė reklaminė juosta informuoja jus apie mūsų naudojamus slapukus ir dar kartą atkreipia jūsų dėmesį į mūsų duomenų privatumo taisykles. Duomenų tvarkymo, naudojant slapukus, teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas ir (arba) mūsų teisėtas interesas dėl mūsų paslaugų asortimento techninio veikimo ir tobulinimo.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie yra išsaugomi jūsų kompiuteryje, kai lankotės tam tikrose svetainėse. Mes naudojame slapukus, kad galėtume atsekti tai, ką turite savo pirkinių krepšelyje, kad galėtume išsiųsti jums kontaktines formas ir prisimintumėme jus kitą kartą, kai lankysitės mūsų svetainėje. Norėdami pateikti pirkimo užsakymus mūsų svetainėje, turite būti aktyvavę slapukus. Jei nenorite aktyvuoti slapukų, vis tiek galite naršyti mūsų svetainėje, tačiau negalėsite išsiųsti kontaktinių formų arba pateikti pirkimo užsakymų. Atminkite, kad slapukai negali sugadinti jūsų kompiuterio. Mūsų kuriami slapukai nesaugo jokios identifikuojamos asmeninės informacijos, pvz., kreditinės kortelės duomenų. Mes suteikiame jums šią informaciją, kad galėtume atitikti šiuo metu galiojančias teisines nuostatas ir užtikrinti, kad mes laikomės ir saugome jūsų privatumą, kai naudojatės mūsų svetaine. Jeigu norite sužinoti daugiau apie slapukus bei kaip juos valdyti, apsilankykite: aboutcookies.org

Slapukų valdymas

Dauguma naršyklių yra sukonfigūruotos taip, kad jos automatiškai priima slapukus. Kai naršyklėje bus išsaugoti numatytieji slapukų nustatymai, visi procesai veiks fone, jums to nepastebint. Tačiau jūs galite pakeisti šiuos nustatymus. Paprastai naršyklę galite nustatyti taip, kad jums būtų pranešta apie slapukų naudojimą ir jūs galėtumėte kiekvienu atveju nuspręsti, ar juos priimti, ar atsisakyti jų konkrečiais atvejais, ar atsisakyti jų apskritai.

Kai kurios svetainės, įskaitant mūsų, negali būti tinkamai naudojamos be slapukų, nes joms reikalingi tam tikri failai įprastoms operacijoms, pvz., pirkimo užsakymams. Todėl, norėdami pirkti produktus, turite įjungti slapukus. Jei nenorite aktyvuoti slapukų, vis tiek galite naršyti svetainėje, tačiau negalėsite išsiųsti kontaktinių formų arba įsigyti produktų. Norėdami tvarkyti slapukus, naudokite toliau pateiktus vadovus keturioms dažniausiai naudojamoms interneto naršyklėms:

-Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/lt-LT/windows-vista/block-or-allow-cookies

-Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=lt-LT

-Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/lt-LT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=lt-LT

Svarbiausi slapukai, naudojami mūsų svetainėje:

Atkreipkite dėmesį į svarbiausius mūsų naudojamus slapukus ir jų paskirtį:

Žemiau pateikiame pagrindinių slapukų ir jų naudojimo sąrašą:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis
CookieNoticeDisplayed (Rodomas slapukų pranešimas) Šio slapuko paskirtis - sustabdyti pranešimą apie slapuką, kad jis nebūtų rodomas, kai jūs patvirtinote ar peržiūrėjote mūsų taisykles dėl slapukų.
Cart (Krepšelis) Šio slapuko tikslas - identifikuoti jūsų esamą pirkinių krepšelį kaip jūsų pačių.
CartTotalCookie (Bendro krepšelio daiktų slapukas) Šio slapuko paskirtis - identifikuoti daiktų skaičių jūsų pirkinių krepšelyje.
RequestVerificationToken (Saugos slapukas) Šis saugos slapukas patvirtina esamus paklausimus ir apsaugo jus, kad kiti naudotojai neturėtų prieigos prie šio slapuko.
lco (Pirkimo proceso slapukas) Šis slapukas identifikuoja naudotojo paskutinį įsigijimo procesą.

Trečiųjų šalių slapukai

Slapukai taip pat naudojami žiniatinklio analizės paslaugoms ir įskiepiams (pvz., dalinimuisi turiniu socialinės žiniasklaidos priemonėse). Daugiau informacijos apie šiuos slapukus galima rasti prie paslaugų, kurias mes naudojame mūsų svetainėje, aprašymo.

Partnerio pavadinimas Slapukų naudojimo tikslas
Google „Google Analytics“ naudoja slapukus, kad stebėtų vartotojų elgesį ir kitais analizavimo tikslais. Nuoroda (-os) į naudojimo informaciją: http://www.google.com/intl/us_en/policies/technologies/cookies/